Štartéry a alternátory, spínacie skrinky a kľúče, zapaľovania a karburátory, LPG diely, palivové systémy