Bočné vozíky OMG LAT sú skvelymi pomocníkmi pri manipulácii s dlhými bremenami do hmotnosti 3,5 t a výšky až 6,7 m.
Všetky modely sú vyhotovené v štvorcestnej verzii čo umožňuje optimálne využiť plochy skladov. Vozíky LAT sú poháňané
elektromotormi sú teda z hľadiska životného prostredia i úspory prevádzkových nákladov ideálnou voľbou pre vnútorné použitie.