Nikdy nekončiaci proces letnej či zimnej údržby a úpravy mestských alebo súkromných komunikácii, parkov, zelene a všeobecne verejného priestranstva vyžaduje neustálu údržbu a opravy už existujúcej techniky a tiež dodávky techniky novej modernejšej a výkonnejšej. V tomto smere poskytujeme okrem servisných kapacít široký sortiment výrobkov a zariadení, ktoré sú pre kvalitný servis v komunále nevyhnutné. Kosačky, traktory, zametacie a čistiace stroje či špeciálne elektrické viacúčelové mestské vozidlá tvoria základ našej ponuky pre mestá, obce alebo súkromné spoločnosti poskytujúce služby v komunále v našom regióne.

>> PRODUKTY <<